Hämtar serverlista..
Sponsorer
Regler
 • Allmänt

  SWE
  §1.1 Använd sunt förnuft.
  §1.2 Fake-nicka ej andra spelare eller admins.
  §1.3 Bråka inte med medspelare eller admins.
  §1.4 Följ admins uppmaningar utan fördröjning.
  §1.5 Diskutera ej om någons personliga liv inne på servern.
  §1.6 Använd ej namn som uppenbarligen upptas stötande till vissa spelare.
  §1.7 Vi har nolltolerans mot rasism, oavsett vilken folkgrupp man riktar något emot.
  §1.8 Spela inte musik eller spamma i mic på våra servrar utan tillåtelse från admin.

  ENG
  §1.1 Use common sense.
  §1.2 Keep your in-game name unique and don't copy other players/admins.
  §1.3 Don't fight with players and/or admins.
  §1.4 Follow an admins command without arguing/delaying.
  §1.5 Don't discuss anyone's personal life on the server.
  §1.6 Don't use a name that would obviously be seen as offensive to others.
  §1.7 We have zero tolerance for racism, no matter the race.
  §1.8 Don't play music or mic-spam on our servers without having it be granted by an admin.

 • Jailbreak

  ALLMÄNT
  §1.1 T’s får alltid kniva CT’s som vistas inom den primära samlingsplatsen eller ifall CT går in i kniv-area utan att bli betraktade som regelbrytare. (BAIT)
  §1.2 När det är 2 eller mindre levande T’s kvar aktiveras LR (last request). För att få lr-menyn skriver du !lr i chatt.
  §1.3 Commandern måste säga 3, 2 ,1, 0 Innan en lek/command börjar gälla. Gäller ej lekar som Hide-n-Seek, War och liknande.
  §1.4 CT måste säga commands TYDLIGT innan de öppnar cellar, annars blir det automatiskt freeday.
  §1.5 Man får inte störa pågående last requests, oavsett lag.
  §1.6 På LR gäller vanliga regler så länge annat ej är sagt. T bestämmer i annat fall regler så länge de inte garanterar vinst. CT får protestera mot dessa regler.
  §1.7 Man får ej campa under större utsträckning, gäller ej Hide-n-Seek.
  §1.8 Kommandon som ges till T’s ska utföras direkt utan omvägar eller förseningar.
  §1.9 Frys till 100% betyder att T’s får inte röra sig på något sätt eller vis, måste stå upp.
  §1.10 Är kommando enbart frys eller frys till 50% får T enbart använda mus för att kolla runt men ej röra sig på annat sätt.
  §1.12 Man får inte stänga av noblock när T’s står i en klump för att lättare få kontroll.
  §1.13 Första rundan är alltid Freeday, så att alla får en chans att komma in.
  §1.14 Nya commands går alltid över gamla, beror i vissa fall på lek.
  §1.15 Portal-camping är aldrig tillåtet, oavsett lek.

  ATT SPELA SOM T
  §2.1 Du får inte ta för lång tid på dig att köra LR när du väl kan och får.
  §2.2 Om du bryter emot commands tydligt nog så räknas du som rebell 
  EXEMPELVIS: springer iväg, skadar CT, befinner dig i vent (undantag på freeday) eller har skjutvapen
  §2.3 Om du väljer rebell som LR får du endast använda de vapen som du får utan att byta och får ej ta medic eller liknande.
  §2.4 Du får ej säga vart dina lagkamrater är någonstans om de t.ex rymt eller gömmer sig, då det är dåligt lagspel. (GHOSTING)
  §2.5 Om du är rebell får CT döda dig, så länge Commander ej gett dig tillstånd att komma tillbaka.
  §2.6 Om CT går in i din kniv-area eller är på bestämd samlingsplats får du kniva denna CT utan att räknas som rebell. (BAIT)

  ATT SPELA SOM CT
  §3.1 CT’s får INTE vara i vent/cell/secrets innan 10.00. Gäller ej på HnS, War och liknande.
  §3.2 Man måste ha en fungerande, tydlig mikrofon för att vara CT.
  §3.3 CT’s får INTE döda afk före 13.30. görs detta ändå så får denna CT slay.
  §3.4 Du måste varna T’s som gör fel, muntligt eller med varningsskott, innan du får döda dom.
  EXEMPELVIS: Befinner sig i armory, vent eller annan plats långt nog ifrån bestämd samlings-plats. Räknas även som rebell ifall respektive T har ett skjut-vapen eller har skadat en CT på annat sätt (Undantag vid bait. Se 1.1)
  §3.5 CT’s får inte ge ut kommandon till T som garanterar död.
  §3.6 Varningsskott ska inte ges ifall CT inte är säker på att den T är den som gjort fel.
  §3.7 Commander får inte hitta på egna lekar/regler. Det är enbart dessa regler som gäller.
  §3.8 Om CT vistas inom kniv-area eller på bestämd samlingsplats får T's kniva denna CT utan att räknas som rebel. (BAIT)
  §3.9 Aktivera inte mikrofon i onödan.
  §3.9 Du får ALDRIG droppa vapen till T’s. Även om detta vapen är oladdat. (GUNPLANT)
  §3.10 Som CT får du ej leka utan måste vara uppmärksam och aktivt hjälpa Commander.
  §3.11 Varningsskott skall endast ges ut från knät och neråt. Endast ett varningsskott åt gången, ett per fjärde sekund. Varningsskott ska inte ges med Deagle, AWP, Shotgun eller annat vapen som gör liknande skada.
  §3.12 Samma lek får endast köras efter 3 rundor av vänta, detta gäller alla lekar.
  §3.13 Man får ALDRIG ge ut straffrundor som CT.
  §3.14 CT skall ge ut max 2 varnings-skott, om T ej börjar följa commands på en stund efter dessa varnings-skott får CT döda denna T.
  §3.15 Fångar har ALLTID rätt att stå upp och skriva snabbt så länge de fryser till 100%. Står en T upp och skriver överdrivet länge/ofta får varnings-skott utges.
  §3.16 Som Commander får du endast köra varje "Special Day" (dvs. Hide-and-Seek, War, Zombie Day och liknande) två gånger per map.

  LEKAR
  §4.1 Last Request (!lr): Last request är en sista önskan. Man kan bara köra !lr när det är max två levande T's. För att köra LR så skriver man !lr i chatt. (Man får INTE störa för andra under LR)
  §4.2 Smiling Says: Warden skriver en mening på engelska, den som översätter den korrekt först får välja en T som ska dö.
  §4.3 Gissa kändisen: Denna lek går ut på att commander ska ta ut en T i taget och beskriva en känd person t.ex. en quote eller något annat som igenkänner den personen. 
  EXEMPELVIS: “Han är numera USA's 45'e president”, där rätt svar då skulle vara “Donald Trump”.
  §4.4 Gissa nummer: Warden tar fram 2 T’s, sen ska han tänka på en siffra som ska skrivas i admin-chatt alternativt ct-chatt, siffran ska vara mellan 1-100. Sedan får båda T's gissa och den som är närmast talet vinner, förlorande T dör.
  §4.5 Spelling Bee: Commander tar fram en T och säger sedan ett ord i mic som T sedan ska stava rätt i chatten.
  §4.6 Vem vet mest?:  Denna lek är en frågesport med samma princip som Drunken. Leken går ut på att commander väljer ett ämne och frågar en fråga inom ämnet t.ex "Huvudstaden i Sverige". Första T som svarar korrekt i text-chat får välja 1-2 T som ska dö (Beroende på commander)
  §4.7 Shagge says: Shagge says går ut på att commander tar ut en T i taget och frågar simpla frågor som "Mår du bra?", "Skönt väder va?" men T får ej svara Ja, Nej eller Kanske, Gäller även synonymer till dessa ord. Man får även som T inte tveka eller upprepa föregående svar och får inte bara bortstå från att svara.
  §4.8 Evil Simon says: Under Evil Simon måste commander påbörja med att säga “Evil simon säger att jag är Evil Simon” sedan ge kommandon. Då kommer den T som gör detta kommando sist eller fel att dö. (Man får INTE luras under Evil Simon)
  §4.9 Drunken simon says: Under Drunken Simon måste commander påbörja med att säga “Drunken Simon säger att jag är Drunken Simon” sedan ge kommandon. Den T som detta kommando rätt först får välja 1-2 T’s som ska dö. (Man får INTE luras på Drunken simon says)
  §4.10 Cell-Day: Under Cell-day får T's ej vistas utanför cellar. Om en T vistas utanför cellar kommer denna T dö utan förvarning (Gäller ej ifall denna T hinner tillbaka in i cell). Är Cell-day längre än till 13:30 blir det Obegränsad Freeday.
  §4.11 Mat-leken: Under Mat-leken ska Commandern ropa ut en T i taget som i sin tur får säga en maträtt. Därefter kommer levande CT rösta i CT-chatt med antingen Ja eller Nej, Commander bestämmer ifall det är lika många som röstat Ja som röstat Nej.
  §4.12 Jail-leken: Jail-leken går ut på att commander ska ropa ut en T i taget som sedan ska berätta om hur han kom till fängelset. Därefter kommer levande CT rösta i CT-chatt med antingen Ja eller Nej, Commander bestämmer ifall det är lika många som röstat Ja som röstat Nej.
  §4.12 Skämt-Leken: Skämt-leken går ut på att T ska gå ut till en bestämd plats en och en för att säga ett skämt. Därefter kommer levande CT rösta i CT-chatt med Ja eller Nej, Commander bestämmer ifall det är lika många som röstat Ja som röstat Nej. Rasistiska, stötande eller liknande skämt är ej tillåtna.
  §4.13 Begränsad Freeday: Under en begränsad freeday får T's ej ha vapen, rebella och får ej avsiktligt följa efter eller gå för nära CT utan kommer isånafall dö. Annars får man göra nästan vad som helst.
  §4.14 Obegränsad Freeday: På obegränsad freeday får T's göra allt. Ha vapen, vara i armoury m.m. Allt förutom att skjuta CT
  §4.15 Wall-day: Wall-day går ut på att T’s får endast nudda väggar, om T's ej nuddar en vägg, hoppar förbi en dörr eller liknande så får CT’s döda denna T men endast under tiden som denna T inte nuddar väggen. T får vistas överallt så länge man nuddar väggen, gäller även Armoury.
  §4.16 Panda Freeday: Panda freeday går ut på att T’s får endast krypa, höger-kniva och hoppa över hinder, Ska du skriva ska du stå upp till 100% fryst (Se 1.9). Annars samma som Begränsad Freeday.
  §4.17 Catch and Freeze (Freeze Tag): Catch and freeze går ut på att T's ska springa bort från CT's och göra sitt bästa att inte bli knivade, blir en T knivad blir denna T fryst. För att bli avfryst måste en lagkamrat hjälpa genom att kniva denna frysta T. Under denna lek får man ej vistas i secrets, vents, cellar eller armory.
  §4.17 Zeus day: Under Zeus Day är det alla mot alla med endast Zeus och Kniv, om man dödar någon med Zeus får man en ny men om man missar så förlorar man den helt och måste döda någon med kniv för att få en ny. Under denna lek måste alla befinna sig vid cell-area och man får då även inte vara i cellar, secret, vents eller armory.
  §4.18 Torch day: Torch day är alla mot alla, denna lek går ut på att det är en spelare som kommer börja brinna och ta skada, för att den spelaren ska sluta brinna och skicka över elden måste han kniva en annan spelare. Dagen tar slut då tiden tar slut eller genom att spelaren som brinner dör. Under Torch day så måste alla befinna sig vid cell-area och man får även inte vara i cellar, secret, vents, medic eller armory. 
  §4.19 Noscope: Noscope är som namnet säger, leken är ytterligare en alla mot alla-lek med endast noscopes. Under Noscope så måste alla befinna sig vid cell-area och man får inte vistas i cellar, secret, vents, medic eller armory. 
  §4.20 Duckhunt: Under Duckhunt ska T’s som numera har utseendet av kycklingar flyga/springa runt i cell-area och undvika CT’s som i sin tur ska försöka dessa T's. Under Duckhunt så måste alla befinna sig vid cell-area och man får inte vara i cellar, secret, vents eller armory.
  §4.21 War: Under War ska CT och T kriga emot varandra. Commander skall bestämma vart kriget samt alla CT kommer befinna sig. Befinner sig CT ej på denna bestämda plats när kriget är startat får man ej skada T på något sätt eller vis. Alla måste vara aktiva i War annars SLAY.
  §4.22 Hide-n-Seek: Hide-n-Seek går ut på att T’s ska gömma sig så bra som möjligt på mappen medans CT’s ska leta efter och sedan döda dessa T's. T’s får gömma sig överallt på mappen och CT's får även vistas överallt, även vent, cellar, secrets och liknande. Man får INTE säga vart lagkamrater gömmer sig (Ghost, Se 2.4).
  §4.23 Zombie day: Zombie Day går ut på att T’s ska ta vapen och i sin tur springa till bästa möjliga ställe att försvara sig på. CT's kommer därefter komma ut som Zombier med extra mycket hälsa samt försöka gå till och döda alla T's, dessa Zombies kan även se igenom väggar.

 • Teamspeak

  §1 Allmänt
  §1.1 Använd sunt förnuft, bemöt andra så du vill bli bemött själv
  §1.2 Du har som användare ej rätt att sälja, hyra eller överlåta resurser eller tjänster på servern till tredje part.
  §1.3 Bryts regler har administratörer för denna server rätten till att tillfälligt avstängda använda med omedelbar verkan. Funktion till överklagan finns ej
  §1.4 Användare får uppenbarligen ej utnyttja sig av servern på skadligt eller störande sätt. I detta inkluderas även generering av ovanligt mycket trafik eller resurser. Detta får ej hända under några omständigheter.
  §1.5 Du får ej på något sätt använda denna server på sätt som bryter emot Svensk eller Internationell lagstiftning. Bryts denna regler äger administratörer av denna server rätten till att med omedelbar verkan, stänga av denna användare permanent. Vid grovare fall kan polisanmälan förekomma.
  §1.6 Användare agerar på eget ansvar, vi står ej ansvariga för några händelser som bryter emot någon sorts regler så länge administratör icke uppmannat användare till att agera på visst sätt.
  §1.7 Visa respekt för andra användare, all form av diskriminering emot andra användare kommer resultera i avstängning, längd varierar från fall till fall.
  §1.8 Spela ej upp obehagliga ljud utan tillåtelse, dvs rapar, hög musik, grova andetag osv.
  §1.9 Innehåll från tredje part ska vara lämpliga för PG13, dvs ska ej innehålla pornografi, betting-sidor, svordomar, virus, förfalskade sidor eller liknande.


  §2 Kanaler
  §1.1 Du kan ej få ett privat rum ifall du inte är medlem. Registrera dig här
  §1.2 För att få ett gängrum måste erat gäng ha 1000+ rep. Sedan ska Gängledaren in och ansöka efter rum


 • Bans

  BANS:
  30min
  - Lätt Spamming av mic/chat (Upprepar samma sak fler gånger)
  - Ghosting/Teaming (Berättar t.ex vart lagkamrat gömmer sig)

  60min
  - Ignorerar Admin (Struntar i admins uppmaningar)
  - Team-Killing (T.ex startar en lek som dödar lagkamrater)

  4h
  - Olämpligt Språk (Svordomar eller liknande mot medspelare/admins)

  12h
  - Exploiting (Exploitar på servern för att få övertag)
  - Grov Spamming av mic/chat (Upprepar samma sak fler gånger på högre nivå)
  - Kontinuerlig Regel-brytning (Fortsätter bryta regler trots flera varningar)

  24h
  - Rasism (Riktat hat mot en specific religion eller folkgrupp)
  - Personligt påhopp (Hoppar på medspelare med hjälp av personlig information)

  * Undantag till dessa riktlinjer kan göras av bangrupp-admins

  CT-BANS:
  10min
  - Olämplig CT (För nya spelare, går t.ex in i cell/secret innan 10.00 eller dödar AFK innan 13.30)

  30min
  - Medveten Freekill av 1-3 T's
  - Olämplig CT (Bryter regler trots erfarenhet med dessa regler)
  - Särbehandling (Behandlar vän på snällare sätt genom att t.ex inte döda när hen ska dödas)

  60min
  - Stör commands som CT genom att skjuta, flasha, snacka över commander osv.
  - Ge kommandon som garanterat dödar 1-2 T's (T.ex hoppa från en torn där man ej kan överleva)
  - Gunplant (Dvs. kastar vapen till en T som CT)
  - Kontinuerlig Regel-brytning (Forstätter bryta emot CT-regler trots flera varningar)

  2h
  - Ge kommandon som garanterat dödar 3 eller fler T's (T.ex hoppa från en torn där man ej kan överleva)

  4h
  - Massiv Freekill (Dödar medvetet 4 eller fler T's)

  * Undantag till dessa riktlinjer kan göras av Huvudadmin

glömt lösenord?


Forumsaktivitet
Statistik
112 registrerade medlemmar.
178 kommentarer i 15 trådar.
141 profilbesök.
Forumsaktivitet
Statistik
112 registrerade medlemmar.
178 kommentarer i 15 trådar.
141 profilbesök.